Trang chủ » Giải bài tập Ôn tập chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba SGK Toán 9

Giải bài tập Ôn tập chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba SGK Toán 9

Bài 70 trang 40 SGK  tập 1

Tìm giá trị các biểu thức sau bằng cách biến đổi, rút gọn thích hợp

Giải bài tập Toán lớp 9 Căn bậc hai. Căn bậc ba

Giải bài tập Toán lớp 9 Căn bậc hai. Căn bậc ba

Bài 71 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Rút gọn các biểu thức sau:

Giải bài tập Toán lớp 9 Căn bậc hai. Căn bậc ba

Hướng dẫn làm bài:

Giải bài tập Toán lớp 9 Căn bậc hai. Căn bậc ba

Giải bài tập Toán lớp 9 Căn bậc hai. Căn bậc ba

Bài 72 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Phân tích thành nhân tử (với các số x, y, a, b không âm và a ≥ b)

Giải bài tập Toán lớp 9 Căn bậc hai. Căn bậc ba

Giải bài tập Toán lớp 9 Căn bậc hai. Căn bậc ba

Bài 73 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Rút gọn rồi tính giá trị của các biểu thức sau:

Giải bài tập Toán lớp 9 Căn bậc hai. Căn bậc ba

Giải bài tập Toán lớp 9 Căn bậc hai. Căn bậc ba

Giải bài tập Toán lớp 9 Căn bậc hai. Căn bậc ba

Bài 74 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Tìm x, biết:

a. sqrt{left(2x-1right)^3}=3

b. frac{5}{3}sqrt{15x}-2=frac{1}{3}sqrt{15x}

Hướng dẫn làm bài:

Giải bài tập Toán lớp 9 Căn bậc hai. Căn bậc ba

Bài 75 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Chứng minh các đẳng thức sau:

Giải bài tập Toán lớp 9 Căn bậc hai. Căn bậc ba

Bài 76 trang 41 SGK Toán 9 tập 1

Cho biểu thức

Giải bài tập Toán lớp 9 Căn bậc hai. Căn bậc ba

Giải bài tập Toán lớp 9 Căn bậc hai. Căn bậc ba

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top