Trang chủ » Giải bài tập SGK toán 4. Tiết 14. Dãy số tự nhiên

Giải bài tập SGK toán 4. Tiết 14. Dãy số tự nhiên

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập môn Toán lớp 4 số 1 trang 19/SGK)

Viết số tự nhiên liền sau của mỗi số sau vào ô trống:

Giải bài tập SGK toán 4. Tiết 14.  Dãy số tự nhiên

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán 4. Tiết 14.  Dãy số tự nhiên

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 19/SGK Toán 4)

Viết số tự nhiên liền trước của mỗi số sau vào ô trống:

Giải bài tập SGK toán 4. Tiết 14.  Dãy số tự nhiên

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán 4. Tiết 14.  Dãy số tự nhiên

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 19/SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có ba số tự nhiên liên tiếp:

a) 4 ; 5 ; … .            b) … ; 87 ; 88.         c) 896 ; … ; 898.

d) 9 ; 10 ; … .           e) 99 ; 100 ; … .        g) 9998 ; 9999 ; … .

Đáp số:

a) 4 ; 5 ; 6 .           b) 86 ; 87 ; 88.          c) 896 ; 897 ; 898.

d) 9 ; 10 ; 11 .          e) 99 ; 100 ; 101.       g) 9998 ; 9999 ; 10 000.

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 19/SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 909 ; 910 ; 911; … ; … ; … ; … ; … .

b) 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; … ; … ; … ; … ; … ; … ; … 

c) 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; … ; … ; … ; … ; … ; … ; … .

Đáp án:

a) 909 ; 910 ; 911; 912 ; 913 ; 914 ; 915 ; 916.

b) 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20.

c) 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top