Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 15. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 15. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

BÀI 1. ( trang 20/SGK Toán 4)

Viết theo mẫu:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 15. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 15. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

BÀI 2. ( trang 20/SGK Toán 4)

Viết mỗi số sau thành tổng theo mẫu:

387; 873; 4738; 10 837.

Mẫu: 387 = 300 + 80 + 7.

Đáp án:

873 = 800 + 70 + 3

4738 = 4 000 + 700 + 30 + 8

10 837= 10 000 + 800 + 30 + 7

BÀI 3. ( trang 20/SGK Toán 4)

Ghi giá trị của chữ số 5 trong mỗi số ở bảng sau (theo mẫu):

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 15. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 15. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top