Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 5. Bài 4. Phương sai và độ lệch chuẩn

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 5. Bài 4. Phương sai và độ lệch chuẩn

Bài 1 (trang 128 SGK Đại Số 10): số đã được lập ở bài tập 1 và của bảng phân bố tần số ghép lớp cho ở bài tập 2 của Bài 1.

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 5. Bài 4. Phương sai và độ lệch chuẩn

Bài 2 (trang 128 SGK Đại Số 10): Hai lớp 10C, 10D của một trường Trung học phổ thông đồng thời làm bài thi môn Ngữ văn theo cùng một đề thi. Kết quả thi được trình bày ở hai bảng phân bố tần số sau đây:

Điểm thi Ngữ văn của lớp 10C

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 5. Bài 4. Phương sai và độ lệch chuẩn

a) Tính các số trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn của các bảng phân bố đã cho.

b) Xét xem kết quả làm bài thi của môn Ngữ văn ở lớp nào là đều hơn.

Lời giải

a) * Lớp 10C:

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 5. Bài 4. Phương sai và độ lệch chuẩn

* Lớp 10D:

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 5. Bài 4. Phương sai và độ lệch chuẩn

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 5. Bài 4. Phương sai và độ lệch chuẩn

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 5. Bài 4. Phương sai và độ lệch chuẩn

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top