Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 104. Luyện tập trang 117 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 104. Luyện tập trang 117 SGK Toán 4

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 117/SGK Toán 4)

Quy đồng mẫu số các phân số:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 104. Luyện tập trang 117 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 104. Luyện tập trang 117 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 117/SGK Toán 4)

a) Hãy viết 3/5 và 2 thành hai phân số đều có mẫu số là 5.

b) Hãy viết 5 và 5/9 thành hai phân số có mẫu số là 9; là 18.

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 104. Luyện tập trang 117 SGK Toán 4

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 117/SGK Toán 4)

Quy đồng mẫu số các phân số sau (theo mẫu):

Mẫu: Quy đồng mẫu số các phân số:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 104. Luyện tập trang 117 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 104. Luyện tập trang 117 SGK Toán 4

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 118/SGK Toán 4)

Viết các phân số lần lượt bằng 2 phân số sau và có mẫu số chung là 60:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 104. Luyện tập trang 117 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 104. Luyện tập trang 117 SGK Toán 4

BÀI 5. (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 118/SGK Toán 4)

Tính (theo mẫu):

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 104. Luyện tập trang 117 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 104. Luyện tập trang 117 SGK Toán 4

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top