Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 103. Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 103. Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 116/SGK Toán 4)

Quy đồng mẫu số các phân số:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 103. Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 103. Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 117/SGK Toán 4)

Quy đồng mẫu số các phân số:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 103. Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 103. Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 117/SGK Toán 4)

Viết các phân số lần lượt bằng các phân số sau và có mẫu số chung là 24:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 103. Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 103. Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top