Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 101. Luyện tập trang 114 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 101. Luyện tập trang 114 SGK Toán 4

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 114/SGK Toán 4)

Rút gọn các phân số:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 101. Luyện tập trang 114 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 101. Luyện tập trang 114 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 114/SGK Toán 4)

Trong các phân số dưới đây:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 101. Luyện tập trang 114 SGK Toán 4

Phân số nào bằng 2/3?

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 101. Luyện tập trang 114 SGK Toán 4

8/9 là phân số tối giản

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 101. Luyện tập trang 114 SGK Toán 4

Vậy các phân số bằng 2/3 là: 20/30 và 8/12

ÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 114/SGK Toán 4)

Trong các phân số dưới đây phân số nào bằng 25/100?

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 101. Luyện tập trang 114 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 101. Luyện tập trang 114 SGK Toán 4

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 114/SGK Toán 4)

Tính (theo mẫu):

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 101. Luyện tập trang 114 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 101. Luyện tập trang 114 SGK Toán 4

Chú ý: Trong mẫu trên, ta đã cùng chia nhẩm tích ở trên và tích ở dưới gạch ngang cho 3 rồi cùng chia nhẩm cho 5.

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 101. Luyện tập trang 114 SGK Toán 4

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top