Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 100. Rút gọn phân số

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 100. Rút gọn phân số

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 114/SGK Toán 4)

Rút gọn các phân số:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 100. Rút gọn phân số

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 100. Rút gọn phân số

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 114/SGK Toán 4)

Trong các phân số:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 100. Rút gọn phân số

a) Phân số nào tối giản? Vì sao?

b) Phân số nào rút gọn được? Hãy rút gọn phân số đó?

Đáp án:

a) Các phân số tối giản là: 1/3; 4/7; 72/73

Vì tử số và mẫu số của mỗi phân số trên không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào khác 1.

b) Các phân số rút gọn được là: 8/12; 30/36

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 100. Rút gọn phân số

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 114/SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 100. Rút gọn phân số

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 100. Rút gọn phân số

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top