Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 99. Phân số bằng nhau

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 99. Phân số bằng nhau

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 112/SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 99. Phân số bằng nhau

Đáp án

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 99. Phân số bằng nhau

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 112/SGK Toán 4)

Tính rồi so sánh kết quả:

a) 18 : 3 và (18 x 4) : (3 x 4)

b) 81 : 9 và (81 : 3) : (9 : 3)

Nhận xét: Nếu nhân (hoặc chia) số bị chia và số chia với (cho) cùng một số tự nhiên khác 0 thì giá trị của thương không thay đổi.

Đáp án:

a) 18 : 3 = 6 (18 x 4) : (3 x 4) = 72 : 12 = 6

Vậy kết quả của 18 : 3 và (18 x 4) : (3 x 4) bằng nhau.

b) 81 : 9 = 9 (81 : 3) : (9 : 3) = 27 : 3 = 9

Vậy kết quả của 81 : 9 và (81 : 3) : (9 : 3) bằng nhau.

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 112/SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 99. Phân số bằng nhau

Đáp án

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 99. Phân số bằng nhau

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top