Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 98. Luyện tập trang 110 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 98. Luyện tập trang 110 SGK Toán 4

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 110/SGK Toán 4)

Đọc các số đo đại lượng:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 98. Luyện tập trang 110 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 98. Luyện tập trang 110 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 110/SGK Toán 4)

Viết các phân số: một phần tư; sáu phần mười; mười tám phần tám mươi lăm; bảy mươi hai phần một trăm.

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 98. Luyện tập trang 110 SGK Toán 4

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 110/SGK Toán 4)

Viết mỗi số tự nhiên sau dưới dạng phân số có mẫu số bằng 1:

8; 14; 32; 0; 1.

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 98. Luyện tập trang 110 SGK Toán 4

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 110/SGK Toán 4)

Viết một phân số:

a) Bé hơn 1;            b) Bằng 1;              c) Lớn hơn 1.

Đáp án:

Ta có: Các phân số bé hơn 1; bằng 1 và lớn hơn 1 lần lượt là:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 98. Luyện tập trang 110 SGK Toán 4

BÀI 5. (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 111/SGK Toán 4)

Mỗi đoạn thẳng dưới đây đều được chia thành các phần có độ dài bằng nhau. Viết vào chỗ chấm theo mẫu:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 98. Luyện tập trang 110 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 98. Luyện tập trang 110 SGK Toán 4

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top