Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 97. Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 97. Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 110/SGK Toán 4)

Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:

9 : 7;      8 : 5;    19 : 11;    3 : 3;      2 : 15.

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 97. Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 110/SGK Toán 4)

Có hai phân số

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 97. Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

Phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 1?

Phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 2?

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 97. Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 97. Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 110/SGK Toán 4)

Trong các phân số:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 97. Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

a) Phân số nào bé hơn 1?

b) Phân số nào bằng 1?

c) Phân số nào lớn hơn 1?

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 97. Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top