Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 96. Phân số và phép chia số tự nhiên

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 96. Phân số và phép chia số tự nhiên

BÀI 1. ( trang 108/SGK Toán 4)

Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:

7 : 9;     5 : 8;     6:19;        1:3.

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 96.  Phân số và phép chia số tự nhiên

BÀI 2. ( trang 108/SGK Toán 4)

Viết theo mẫu:

Mẫu:

Mẫu: 24 : 8 = 248 = 3

36 : 9;    88 : 11;     0 : 5;     7 : 7.

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 96.  Phân số và phép chia số tự nhiên

BÀI 3. ( trang 108/SGK Toán 4)

a) Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu số bằng 1 (theo mẫu)

Mẫu:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 96.  Phân số và phép chia số tự nhiên

b) Nhận xét: Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số có tử số là số tự nhiên và mẫu số bằng 1.

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 96.  Phân số và phép chia số tự nhiên

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top