Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 95. Phân số

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 95. Phân số

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 107/SGK Toán 4)

a) Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 95.  Phân số

b) Trong mỗi phân số đó, mẫu số cho viết gì, tử số cho biết gì?

Đáp án 

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 95.  Phân số

b)

Hình 1: 2/5 mẫu là số 5 cho biết hình chữ nhật được chia thành 5 phần bằng nhau, tử số là 2 cho biết có 2 phần được tô màu.

Hình 2: 5/ 8 mẫu là số 8 cho biết hình tròn được chia thành 8 phần bằng nhau, tử số là 5 cho biết có 5 phần của hình tròn được tô màu.

Hình 3: 3/4 mẫu là số 4 cho biết hình tam giác được chia thành 4 phần bằng nhau, tử số là 3 cho biết có 3 phần của hình tam giác được tô màu.

Hình 4: 7/10 mẫu là số 10 cho biết có 10 hình tròn bằng nhau, tử số là 7 cho biết có 7 hình tròn được tô màu.

Hình 5: 3/6 mẫu là số 6 cho biết hình này được chia thành 6 phần bằng nhau, tử số là 3 cho biết có 3 phần được tô màu.

Hình 6: 3/7 mẫu là số 7 cho biết có 7 hình ngôi sao bằng nhau, tử số là 3 cho biết có 3 hình ngôi sao được tô màu.

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 107/SGK Toán 4)

 

Viết theo mẫu:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 95.  Phân số

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 95.  Phân số

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 107/SGK Toán 4)

Viết các phân số:

a) Hai phần năm;

b) Mười một phần mười hai;

c) Bốn phần chín;

d) Chín phần mười;

e) Năm mươi hai phần tám mươi tư.

 

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 95.  Phân số

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 107/SGK Toán 4)

 

Đọc các phân số:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 95.  Phân số

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 95.  Phân số

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top