Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 94. Luyện tập trang 104 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 94. Luyện tập trang 104 SGK Toán 4

BÀI 1. (trang 104/SGK Toán 4)

Hãy nêu tên các cặp cạnh đối diện trong: hình chữ nhật ABCD, hình bình hành EGHK, hình tứ giác MNPQ.

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 94. Luyện tập trang 104 SGK Toán 4

Đáp án:

Hình chữ nhật ABCD có:

  • Cạnh AB đối diện với cạnh DC
  • Cạnh AD đối diện cạnh BC

Hình bình hành EGHK có

  • Cạnh EK đối diện với cạnh GH
  • Cạnh EG đối diện với cạnh KH

Hình tứ giác MNPQ có

  • Cạnh MQ đối diện với cạnh NP
  • Cạnh MN đối diện với cạnh QP

BÀI 2. ( trang 105/SGK Toán 4)

Viết vào ô trống theo mẫu:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 94. Luyện tập trang 104 SGK Toán 4

BÀI 3: ( trang 105/SGK Toán 4)

Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB là a, độ dài cạnh BC là b

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 94. Luyện tập trang 104 SGK Toán 4

Công thức tính chu vi P của hình bình hành là:

P = (a+ b) × 2 (a và b cùng một đơn vị đo)

Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình bình hành, biết:

a) a = 8cm; b = 3cm

b) a = 10dm; b = 5dm

Đáp án:

a) Với a = 8cm; b = 3cm thì chu vi hình bình hành là:

P = (8 + 3) × 2 = 22 (cm)

b) Với a = 10dm; b = 5dm thì chu vi của hình bình hành là:

P = (10 + 5) × 2 = 30 (dm)

BÀI 4. ( trang 105/SGK Toán 4)

Một mảnh đất trồng hoa hình bình hành có độ dài đáy là 40dm, chiều cao là 25dm. Tính diện tích của miếng đất đó?

Đáp án:

Diện tích của mảnh đất là:

40 × 25 = 1000 (dm2)

Đáp số: 1000dm2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top