Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 93. Diện tích hình bình hành

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 93. Diện tích hình bình hành

BÀI 1. (1 trang 104/SGK Toán 4)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 93. Diện tích hình bình hành

Đáp án:

Hình bình hành thứ nhất có diện tích là:

9 × 5 = 45 (cm2)

Hình bình hành thứ hai có diện tích là:

13 × 4 = 52 (cm2)

Hình bình hành thứ ba có diện tích là:

7 × 9 = 63 (cm2)

Đáp số: 45 cm2; 52 cm2; 63 cm2.

BÀI 2. ( trang 104/SGK Toán 4)

Tính diện tích của:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 93. Diện tích hình bình hành

Đáp án:

a) Diện tích hình chữ nhật là:

10 × 5 = 50 (cm2)

b) Diện tích hình bình hành là:

10 × 5 = 50 (cm2)

BÀI 3. (H trang 104/SGK Toán 4)

Tính diện tích của hình bình hành biết:

a) Độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34 cm.

b) Độ dài đáy là 4m; chiều cao là 13 dm.

Đáp án:

a) Đổi 4dm = 40cm

Diện tích của hình bình hành là: 40 × 34 = 1360 (cm2)

b) Đổi 4m = 40dm

Diện tích hình bình hành là: 40 × 13 = 520 (dm2)

Đáp số: 1360cm2; 520dm2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top