Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 92. Hình bình hành

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 92. Hình bình hành

BÀI 1. ( trang 102/SGK Toán 4)

Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành?

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 92. Hình bình hành

Đáp án:

Trong các hình trên, hình 1, 2 và hình 5 là hình bình hành.

BÀI 2. ( trang 102/SGK Toán 4)

Cho biết trong hình tứ giác ABCD:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 92. Hình bình hành

B và CD là hai cạnh đối diện.

AD và BC là hai cạnh đối diện

Hình tứ giác ABCD và hình bình hành MNPQ, trong hai hình đó hình nào có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau?

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 92. Hình bình hành

Đáp án:

Trong 2 hình này, hình bình hành MNPQ có các cặp cạnh đối diện, song song và bằng nhau.

BÀI 3. ( trang 103/SGK Toán 4)

Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 92. Hình bình hành

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 92. Hình bình hành

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top