Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 91. Luyện tập trang 100 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 91. Luyện tập trang 100 SGK Toán 4

BÀI 1. ( trang 100/SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

530dm2 = …cm2          84600cm2 = …..dm2       10km2 = … m2

13dm2 29cm2 =… cm2     300dm2 = … m2           900000m2 = ….km2

Đáp án: 

530dm= 53000cm2         84600cm2 = 846dm2    10km2 = 10000000m2

13dm2 29cm2 = 1329cm2     300dm2 = 3m2         900000m2 = 9km2

BÀI 2. ( trang 101/SGK Toán 4)

Tính diện tích khu đất hình chữ nhật, biết:

a) Chiều dài 5km, chiều rộng 4km

b) Chiều dài 8000m, chiều rộng 2km

Đáp án:

a) Diện tích khu đất là: 5 × 4 = 20 (km2)

b) Ta có: Đổi: 8000m = 8km

Diện tích khu đất là 8 × 2 = 16 (km2)

BÀI 3. ( trang 101/SGK Toán 4)

Cho biết diện tích của ba thành phố là:

Hà Nội: 921km2

Đà Nẵng: 1255km2

TP.Hồ Chí Minh: 2095km2

a) So sánh diện tích của: Hà Nội và Đã Nẵng, Đã Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

b) Thành phố nào có diện tích lớn nhất? Thành phố nào có diện tích bé nhất?

Đáp án:

a) Diện tích của Hà Nội bé hơn diện tích Đà Nẵng.

Diện tích của Đà Nẵng bé hơn diện tích của Thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích của Thành phố Hồ Chí Minh lớn hơn diện tích của Hà Nội.

b) Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích lớn nhất, Thành phố Hà Nội có diện tích bé nhất.

BÀI 4. ( trang 101/SGK Toán 4)

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 3km, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích khu đất đó.

Đáp án:

Chiều rộng của khu đất là: 3 : 3 = 1 (km)

Diện tích khu đất là: 3 × 1 = 3 (km2)

Đáp số: 3km2

BÀI 5. ( trang 101/SGK Toán 4)

Cho biết mật độ dân số chỉ số dân trung bình sinh sống trên diện tích 1km2. Biểu đồ dưới đây nói về mật độ dân số của ba thành phố lớn (theo số liệu 1999)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 91. Luyện tập trang 100 SGK Toán 4

Dựa vào biểu đồ trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Thành phố nào có mật độ dân số lớn nhất?

b) Mật độ dân số ở thành phố Hồ Chí Minh gấp khoảng mấy lần mật độ dân số ở Hải Phòng?

Đáp án:

a) Hà Nội là thành phố có mật độ dân số lớn nhất

b) Mật độ dân số ở Thành phố Hồ Chí Minh gấp khoảng 2 lần mật độ dân số ở Hải Phòng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top