Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 90. Ki-lô-mét vuông

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 90. Ki-lô-mét vuông

BÀI 1. ( trang 100/SGK Toán 4)

Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 90. Ki-lô-mét vuông

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 90. Ki-lô-mét vuông

BÀI 2. ( trang 100/SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 90. Ki-lô-mét vuông

Đáp án:

1km2 = 1 000 000m2                 1 000 000m2 = 1km2

1m2 = 100dm2                     5km2 = 5 000 000m2

32m2 49dm2 = 3249dm2              2 000 000m2 = 2km2

BÀI 3. ( trang 100/SGK Toán 4)

Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3km và chiều rộng 2km. Hỏi diện tích của khu rừng đó bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

Đáp án:

Diện tích của khu rừng đó là:

3 × 2 = 6 (km2)

Đáp số: 6km2

BÀI 4. ( trang 100/SGK Toán 4)

Trong các số dưới đây, chọn ra số đo thích hợp chỉ:

a) Diện tích phòng học: 81cm2; 40m2; 900dm2.

b) Diện tích nước Việt Nam: 5 000 000m2; 324 000 dm2; 330 991km2

Đáp án:

a) Diện tích phòng học là: 40m2.

b) Diện tích nước Việt Nam là 330 991km2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top