Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 106. So sánh hai phân số cùng mẫu số

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 106. So sánh hai phân số cùng mẫu số

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 119/SGK Toán 4)

So sánh hai phân số:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 106. So sánh hai phân số cùng mẫu số

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 106. So sánh hai phân số cùng mẫu số

 

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 119/SGK Toán 4)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 106. So sánh hai phân số cùng mẫu số

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 106. So sánh hai phân số cùng mẫu số

 

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 119/SGK Toán 4)

Viết các phân số bé hơn 1, có mẫu số là 5 và tử số khác 0.

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 106. So sánh hai phân số cùng mẫu số

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top