Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 107. Luyện tập trang 120 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 107. Luyện tập trang 120 SGK Toán 4

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 120/SGK Toán 4)

So sánh hai phân số:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 107.  Luyện tập trang 120 SGK Toán 4

Đáp án

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 107.  Luyện tập trang 120 SGK Toán 4

 

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 120/SGK Toán 4)

 

So sánh các phân số sau với 1:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 107.  Luyện tập trang 120 SGK Toán 4

Đáp án:

Ta có:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 107.  Luyện tập trang 120 SGK Toán 4

 

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 120/SGK Toán 4)

Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 107.  Luyện tập trang 120 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 107.  Luyện tập trang 120 SGK Toán 4

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top