Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 108. o sánh hai phân số khác mẫu số

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 108. o sánh hai phân số khác mẫu số

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 122/SGK Toán 4)

So sánh hai phân số:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 108. o sánh hai phân số khác mẫu số

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 108. o sánh hai phân số khác mẫu số

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 122/SGK Toán 4)

Rút gọn rồi so sánh hai phân số:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 108. o sánh hai phân số khác mẫu số

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 108. o sánh hai phân số khác mẫu số

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 122/SGK Toán 4)

Mai ăn 3/8 cái bánh, Hoa ăn 2/5 cái bánh

Ai ăn nhiều bánh hơn?

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 108. o sánh hai phân số khác mẫu số

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top