Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 110. Luyện tập chung trang 123 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 110. Luyện tập chung trang 123 SGK Toán 4

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 123/SGK Toán 4)

Điền dấu > ; < ; = vào chỗ chấm:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 110. Luyện tập chung trang 123 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 110. Luyện tập chung trang 123 SGK Toán 4

 

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 123/SGK Toán 4)

Với hai số tự nhiên 3 và 5, hãy viết

a) Phân số bé hơn 1;

b) Phân số lớn hơn 1.

Đáp án:

 

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 110. Luyện tập chung trang 123 SGK Toán 4

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 123/SGK Toán 4)

Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 110. Luyện tập chung trang 123 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 110. Luyện tập chung trang 123 SGK Toán 4

ÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 123/SGK Toán 4)

 

Tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 110. Luyện tập chung trang 123 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 110. Luyện tập chung trang 123 SGK Toán 4

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top