Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 113. Phép cộng phân số

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 113. Phép cộng phân số

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 126/SGK Toán 4)

Tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 113. Phép cộng phân số

Đáp án:

Các em cộng tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số. Các em có thể tính như sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 113. Phép cộng phân số

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 126/SGK Toán 4)

Tính chất giao hoán:

Viết tiếp vào chỗ chấm:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 113. Phép cộng phân số

Khi ta đổi chỗ hai phân số trong một tổng thì tổng của chúng không thay đổi

Đáp án:

Các em cộng tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 113. Phép cộng phân số

So sánh kết quả của hai phép tính ta thấy: Đổi chỗ hai phân số trong một tổng thì tổng của chúng không đổi.

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 126/SGK Toán 4)

Hai ô tô cùng chuyển gạo ở một kho. Ô tô thứ nhất chuyển được 2/7 số gạo trong kho, ô tô thứ hai chuyển được 3/7 số gạo trong kho.

Hỏi cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu phần số gạo trong kho?

Đáp án:

Cả hai ô tô chuyển được số phần số gạo trong kho là:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 113. Phép cộng phân số

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top