Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 114. Phép cộng phân số (tiếp theo)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 114. Phép cộng phân số (tiếp theo)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 127/SGK Toán 4)

Tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 114. Phép cộng phân số (tiếp theo)

Đáp án:

a) Bước 1: Quy đồng mẫu số:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 114. Phép cộng phân số (tiếp theo)

Bước 2: Cộng hai phân số:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 114. Phép cộng phân số (tiếp theo)

b)

Bước 1: Quy đồng mẫu số:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 114. Phép cộng phân số (tiếp theo)

Bước 2: Cộng hai phân số:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 114. Phép cộng phân số (tiếp theo)

c)

Bước 1: Quy đồng mẫu số:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 114. Phép cộng phân số (tiếp theo)

Bước 2: Cộng hai phân số:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 114. Phép cộng phân số (tiếp theo)

d)

Bước 1: Quy đồng mẫu số:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 114. Phép cộng phân số (tiếp theo)

Bước 2: Cộng hai phân số:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 114. Phép cộng phân số (tiếp theo)

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 127/SGK Toán 4)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 114. Phép cộng phân số (tiếp theo)

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 114. Phép cộng phân số (tiếp theo)

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 127/SGK Toán 4)

Một xe ô tô giờ đầu chạy được 3/8 quãng đường, giờ thứ hai chạy được 2/7 quãng đường.

Hỏi sau hai giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu phần quãng đường?

Đáp án:

Sau hai giờ ô tô đó chạy được số phần quãng đường là

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 114. Phép cộng phân số (tiếp theo)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top