Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 115. Luyện tập trang 128 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 115. Luyện tập trang 128 SGK Toán 4

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 128/SGK Toán 4)

Tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 115.  Luyện tập trang 128 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 115.  Luyện tập trang 128 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 128/SGK Toán 4)

Tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 115.  Luyện tập trang 128 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 115.  Luyện tập trang 128 SGK Toán 4

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 128/SGK Toán 4)

Rút gọn rồi tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 115.  Luyện tập trang 128 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 115.  Luyện tập trang 128 SGK Toán 4

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 128/SGK Toán 4)

Trong một buổi sinh hoạt, chi đội lớp 4A có 3/7 số đội viên tập hát, và 2/5 số đội viên tham gia đá bóng.

Hỏi số đội viên tham gia hai hoạt động trên bằng bao nhiêu phần số đội viên của chi đội?

Đáp án:

Số đội viên tham gia hai hoạt động trên bằng số phần số đội viên của chi đội là:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 115.  Luyện tập trang 128 SGK Toán 4

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top