Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 116. Luyện tập trang 128, 129 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 116. Luyện tập trang 128, 129 SGK Toán 4

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 128/SGK Toán 4)

Tính (theo mẫu)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 116. Luyện tập trang 128, 129 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 116. Luyện tập trang 128, 129 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 128/SGK Toán 4)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 116. Luyện tập trang 128, 129 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 116. Luyện tập trang 128, 129 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 116. Luyện tập trang 128, 129 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 116. Luyện tập trang 128, 129 SGK Toán 4

Như vậy, khi cộng một tổng hai phân số với phân số thứ hai, ta có thể cộng phân số thứ nhất với tổng của phân số thứ hai và phân số thứ ba.

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 129/SGK Toán 4)

Một hình chữ nhật có chiều dài 2/3m, chiều rộng 3/10m. Tính nửa chu vi của hình chữ nhật đó.

Nhắc lại lý thuyết:

Muốn tính chu vi của hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng được tổng rồi nhân 2

Vậy nên, nửa chu vi của hình chữ nhật bằng tổng chiều dài cộng chiều rộng.

Đáp án:

Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 116. Luyện tập trang 128, 129 SGK Toán 4

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top