Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 117. Phép trừ phân số

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 117. Phép trừ phân số

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 129/SGK Toán 4)

Tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 117. Phép trừ phân số

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 117. Phép trừ phân số

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 129/SGK Toán 4)

Rút gọn rồi tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 117. Phép trừ phân số

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 117. Phép trừ phân số

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 129/SGK Toán 4)

Tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI năm 2004, số huy chương vàng của đoàn học sinh tỉnh Đồng Tháp bằng 5/19 tổng số huy chương vàng của đoàn đã giành được, còn lại là huy chương bạc và huy chương đồng. Hỏi số huy chương bạc và huy chương đồng của đoàn Đồng Tháp bằng bao nhiêu phần tổng số huy chương mà đoàn đã giành được?

Đáp án:

Số huy chương bạc và huy chương đồng của đoàn Đồng Tháp bằng số phần tổng số huy chương mà đoàn đã giành được là:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 117. Phép trừ phân số

Đáp số: 14/19 tổng số huy chương

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top