Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 118. Phép trừ phân số (tiếp theo)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 118. Phép trừ phân số (tiếp theo)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 130/SGK Toán 4)

Tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 118.  Phép trừ phân số (tiếp theo)

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 118.  Phép trừ phân số (tiếp theo)

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 130/SGK Toán 4)

Tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 118.  Phép trừ phân số (tiếp theo)

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 118.  Phép trừ phân số (tiếp theo)

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 130/SGK Toán 4)

Trong một công viên có 6/7 diện tích đã trồng hoa và cây xanh trong đó có 2/5 diện tích của công viên đã trồng hoa. Hỏi diện tích để trồng cây xanh là bao nhiêu phần diện tích của công viên?

Đáp án:

Diện tích để trồng cây xanh là số phần diện tích của công viên là:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 118.  Phép trừ phân số (tiếp theo)

Đáp số: 16/36 diện tích công viên.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top