Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 119. Luyện tập trang 131 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 119. Luyện tập trang 131 SGK Toán 4

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 131/SGK Toán 4)

Tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 119. Luyện tập trang 131 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 119. Luyện tập trang 131 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 131/SGK Toán 4)

Tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 119. Luyện tập trang 131 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 119. Luyện tập trang 131 SGK Toán 4

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 131/SGK Toán 4)

Tính theo mẫu:

Mẫu:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 119. Luyện tập trang 131 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 119. Luyện tập trang 131 SGK Toán 4

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 131/SGK Toán 4)

Rút gọn rồi tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 119. Luyện tập trang 131 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 119. Luyện tập trang 131 SGK Toán 4

BÀI 5. (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 131/SGK Toán 4)

Trong một ngày thời gian để học và ngủ của bạn Nam là 5/8 ngày, trong đó thời gian học của Nam là 1/4 ngày. Hỏi thời gian ngủ của bạn Nam là bao nhiêu phần của một ngày?

Đáp án:

Thời gian ngủ của bạn Nam chiếm số phần của một ngày là:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 119. Luyện tập trang 131 SGK Toán 4

Đáp số: 3/8 ngày

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top