Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 120. Luyện tập chung trang 131, 132 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 120. Luyện tập chung trang 131, 132 SGK Toán 4

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 131/SGK Toán 4)

Tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 120.  Luyện tập chung trang 131, 132 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 120.  Luyện tập chung trang 131, 132 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 131/SGK Toán 4)

 

Tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 120.  Luyện tập chung trang 131, 132 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 120.  Luyện tập chung trang 131, 132 SGK Toán 4

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 132/SGK Toán 4)

 

Tìm x:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 120.  Luyện tập chung trang 131, 132 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 120.  Luyện tập chung trang 131, 132 SGK Toán 4

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 132/SGK Toán 4)

 

Rút gọn rồi tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 120.  Luyện tập chung trang 131, 132 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 120.  Luyện tập chung trang 131, 132 SGK Toán 4

BÀI 5. (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 132/SGK Toán 4)

Trong một giờ học tự chọn, lớp 4A có 2/5 số học sinh học Tiếng Anh và 3/7 số học sinh học Tin học. Hỏi số học sinh học Tin học và Tiếng Anh bằng bao nhiêu phần tổng số học sinh cả lớp?

Đáp án:

 

Số học sinh học Tin học và Tiếng Anh bằng số phần tổng số học sinh cả lớp là:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 120.  Luyện tập chung trang 131, 132 SGK Toán 4

Đáp số: 29/35 số học sinh cả lớp.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top