Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 121. Phép nhân phân số

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 121. Phép nhân phân số

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 133/SGK Toán 4)

Tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 121. Phép nhân phân số

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 121. Phép nhân phân số

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 133/SGK Toán 4)

 

Rút gọn rồi tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 121. Phép nhân phân số

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 121. Phép nhân phân số

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 133/SGK Toán 4)

Trong hình chữ nhật có chiều dài 6/7m và chiều rộng 3/5m. Tính diện tích hình chữ nhật đó?

Đáp án:

 

Diện tích hình chữ nhật đó là

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 121. Phép nhân phân số

Đáp số: 18/35 m2

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top