Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 122. Luyện tập trang 133 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 122. Luyện tập trang 133 SGK Toán 4

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 133/SGK Toán 4)

Tính (theo mẫu):

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 122. Luyện tập trang 133 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 122. Luyện tập trang 133 SGK Toán 4

 

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 133/SGK Toán 4)

 

Tính theo mẫu:

 Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 122. Luyện tập trang 133 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 122. Luyện tập trang 133 SGK Toán 4

 

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 133/SGK Toán 4)

 

Tính rồi so sánh kết quả:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 122. Luyện tập trang 133 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 122. Luyện tập trang 133 SGK Toán 4

Vậy kết quả của 2 phép tính này bằng nhau.

 

Hay:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 122. Luyện tập trang 133 SGK Toán 4

 

ÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 133/SGK Toán 4)

Tính rồi rút gọn:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 122. Luyện tập trang 133 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 122. Luyện tập trang 133 SGK Toán 4

 

BÀI 5. (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 133/SGK Toán 4)

Tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh 5/7 m.

Đáp án:

 

Chu vi hình vuông là:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 122. Luyện tập trang 133 SGK Toán 4

Diện tích hình vuông là:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 122. Luyện tập trang 133 SGK Toán 4

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top