Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 123. Luyện tập trang 134 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 123. Luyện tập trang 134 SGK Toán 4

Bài 1 (trang 134 SGK Toán 4):

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 123. Luyện tập trang 134 SGK Toán 4

Đáp án

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 123. Luyện tập trang 134 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 123. Luyện tập trang 134 SGK Toán 4

Bài 2 (trang 134 SGK Toán 4): 

Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 4/5 m và chiều rộng 2/3 m.

Đáp án:

Chu vi hình chữ nhật là:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 123. Luyện tập trang 134 SGK Toán 4

Đáp số: 44/15 m

Bài 3 (trang 134 SGK Toán 4): 

May một chiếc túi hết 2/3 m vải. Hỏi may 3 chiếc túi hết mấy mét vải?

Đáp án:

May 3 chiếc túi hết số vải là:

May 3 chiếc túi hết số vải là:

frac{2}{3} x 3 = 2 (m)

Đáp số: 2m vải

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top