Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 124. Tìm phân số của một số

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 124. Tìm phân số của một số

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 135/SGK Toán 4)

Một lớp có 35 học sinh, trong đó 3/5 số học sinh xếp loại khá. Tính số học sinh xếp loại khá của lớp học đó.

Đáp án:

Số học sinh xếp loại khá của lớp học đó là:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 124. Tìm phân số của một số

Đáp số: 21 học sinh

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 135/SGK Toán 4)

Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 5/6 chiều dài. Tính chiều rộng của sân trường.

Đáp án:

Sân trường rộng số mét là:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 124. Tìm phân số của một số

Đáp số: 100m

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 135/SGK Toán 4)

Lớp 4A có 16 học sinh nam và số học sinh nữ bằng 9/8 số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ?

Đáp án:

Lớp 4A có số học sinh nữ là:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 124. Tìm phân số của một số

Đáp số: 18 học sinh

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top