Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 125. Phép chia phân số

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 125. Phép chia phân số

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 136/SGK Toán 4)

Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 125. Phép chia phân số

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 125. Phép chia phân số

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 136/SGK Toán 4)

Tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 125. Phép chia phân số

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 125. Phép chia phân số

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 136/SGK Toán 4)

Tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 125. Phép chia phân số

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 125. Phép chia phân số

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 125. Phép chia phân số

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 136/SGK Toán 4)

Một hình chữ nhât có diện tích  2/3 m2, chiều rộng 3/4m. Tính chiều dài của hình đó.

Đáp án:

Chiều dài của hình chữ nhật đó dài số mét là:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 125. Phép chia phân số

Đáp số: 8/9 (m)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top