Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 126. Luyện tập trang 136 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 126. Luyện tập trang 136 SGK Toán 4

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 136/SGK Toán 4)

Tính rồi rút gọn:

a)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 126. Luyện tập trang 136 SGK Toán 4

b)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 126. Luyện tập trang 136 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 126. Luyện tập trang 136 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 136/SGK Toán 4)

Tìm x:

a)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 126. Luyện tập trang 136 SGK Toán 4

b)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 126. Luyện tập trang 136 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 126. Luyện tập trang 136 SGK Toán 4

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 132/SGK Toán 4)

Tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 126. Luyện tập trang 136 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 126. Luyện tập trang 136 SGK Toán 4

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 132/SGK Toán 4)

Một hình bình hành có diện tích 2/5 m2, chiều cao 2/5 m. Tính độ dài đáy của hình đó?

Đáp án:

Độ dài đáy của hình bình hành dài số mét là:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 126. Luyện tập trang 136 SGK Toán 4

Đáp số: 1 (m)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top