Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 127. Luyện tập trang 137 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 127. Luyện tập trang 137 SGK Toán 4

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 137/SGK Toán 4)

Tính rồi rút gọn:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 127. Luyện tập trang 137 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 127. Luyện tập trang 137 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 137/SGK Toán 4)

Tính (theo mẫu):

Mẫu:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 127. Luyện tập trang 137 SGK Toán 4

Ta có thể viết gọn như sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 127. Luyện tập trang 137 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 127. Luyện tập trang 137 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 127. Luyện tập trang 137 SGK Toán 4

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 137/SGK Toán 4)

Tính bằng hai cách:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 127. Luyện tập trang 137 SGK Toán 4

Đáp án:

a)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 127. Luyện tập trang 137 SGK Toán 4

b)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 127. Luyện tập trang 137 SGK Toán 4

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 137/SGK Toán 4)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 127. Luyện tập trang 137 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 127. Luyện tập trang 137 SGK Toán 4

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top