Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 128. Luyện tập chung trang 137, 138 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 128. Luyện tập chung trang 137, 138 SGK Toán 4

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 137/SGK Toán 4)

Tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 128. Luyện tập chung trang 137, 138 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 128. Luyện tập chung trang 137, 138 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 128. Luyện tập chung trang 137, 138 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 137/SGK Toán 4)

Tính (theo mẫu):

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 128. Luyện tập chung trang 137, 138 SGK Toán 4

Ta có thể viết gọn như sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 128. Luyện tập chung trang 137, 138 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 128. Luyện tập chung trang 137, 138 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 128. Luyện tập chung trang 137, 138 SGK Toán 4

   c) Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 128. Luyện tập chung trang 137, 138 SGK Toán 4

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 138/SGK Toán 4)

Tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 128. Luyện tập chung trang 137, 138 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 128. Luyện tập chung trang 137, 138 SGK Toán 4

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 138/SGK Toán 4)

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn đó.

Đáp án:

Chiều rộng của mảnh vườn dài số mét là:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 128. Luyện tập chung trang 137, 138 SGK Toán 4 (m)

Chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật là:

(60 + 36) x 2 = 192 (m)

Diện tích của mảnh vườn là:

60 x 36 = 2160 (m2)

Đáp số: 192m và 2160m2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top