Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 129. Luyện tập chung trang 138 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 129. Luyện tập chung trang 138 SGK Toán 4

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 138/SGK Toán 4)

Tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 129. Luyện tập chung trang 138 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 129. Luyện tập chung trang 138 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 138/SGK Toán 4)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 129. Luyện tập chung trang 138 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 129. Luyện tập chung trang 138 SGK Toán 4

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 138/SGK Toán 4)

Tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 129. Luyện tập chung trang 138 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 129. Luyện tập chung trang 138 SGK Toán 4

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 138/SGK Toán 4)

Tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 129. Luyện tập chung trang 138 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 129. Luyện tập chung trang 138 SGK Toán 4

BÀI 5. (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 138/SGK Toán 4)

Một cửa hàng có 50kg đường. Buổi sáng bán 10kg, buổi chiều bán 3/8 số đường còn lại. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Đáp án:

Số ki-lô-gam đường còn lại sau khi bán buổi sáng là:

50 – 10 = 40 (kg)

Số ki-lô-gam đường được bán buổi chiều là:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 129. Luyện tập chung trang 138 SGK Toán 4

Cả ngày bán được số ki-lô-gam đường là:

10 + 15 = 25 (kg)

Đáp số: 25 kg

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top