Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 130. Luyện tập chung trang 138, 139 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 130. Luyện tập chung trang 138, 139 SGK Toán 4

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 138/SGK Toán 4)

Trong các phép tính sau, phép tính nào làm đúng:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 130. Luyện tập chung trang 138, 139 SGK Toán 4

Đáp án:

Phép tính ở phần c) là phép tính làm đúng

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 139/SGK Toán 4)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 130. Luyện tập chung trang 138, 139 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 130. Luyện tập chung trang 138, 139 SGK Toán 4

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 139/SGK Toán 4)

Tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 130. Luyện tập chung trang 138, 139 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 130. Luyện tập chung trang 138, 139 SGK Toán 4

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 139/SGK Toán 4)

Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước. Lần thứ nhất chảy 2/7 vào bể, lần thứ hai chảy 3/5 vào thêm bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước?

Đáp án:

Sau hai lần chảy, số nước có trong bể là:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 130. Luyện tập chung trang 138, 139 SGK Toán 4

Số phần của bể chưa có nước là:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 130. Luyện tập chung trang 138, 139 SGK Toán 4

BÀI 5. (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 139/SGK Toán 4)

Một kho chứa 23 450 kg cà phê. Lần đầu lấy ra 2710kg cà phê, lần sau lấy gấp đôi lần đầu. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam cà phê?

Đáp án:

Lần sau lấy ra số ki-lô-gam cà phê là:

2710 x 2 = 5420 (kg)

Tổng hai lần lấy cà phê trong kho số ki-lô-gam là:

2710 + 5420 = 8130 (kg)

Số ki-lô-gam cà phê còn lại trong kho là:

23450 – 8130 = 15320 (kg)

Đáp số: 15320 kg

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top