Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 131. Luyện tập chung trang 139 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 131. Luyện tập chung trang 139 SGK Toán 4

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 139/SGK Toán 4)

Cho các phân số:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 131.  Luyện tập chung trang 139 SGK Toán 4

a) Rút gọn các phân số trên;

b) Cho biết trong các phân số trên những phân số nào bằng nhau:

Đáp án:

a) Rút gọn phân số:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 131.  Luyện tập chung trang 139 SGK Toán 4

b) Các phân số bằng nhau là:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 131.  Luyện tập chung trang 139 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 139/SGK Toán 4)

Lớp 4A có 32 học sinh được chia đều 4 tổ. Hỏi:

1. 3 tổ chiếm mấy phần số học sinh của lớp?

2. 3 tổ có bao nhiêu học sinh?

Đáp án:

a)  3 tổ chiếm số phần số học sinh của lớp là: 3/4

b) 3 tổ có số học sinh là:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 131.  Luyện tập chung trang 139 SGK Toán 4

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 139/SGK Toán 4)

Quảng đường từ nhà anh Hải đến thị xã dài 15km. Anh Hải đi từ nhà ra thị xã, khi đi được 2/3 quãng đường thì dừng lại nghỉ một lúc. Hỏi anh Hải còn phải đi tiếp bao nhiêu ki-lô-mét nữa thì đến thị xã?

Đáp án:

Anh Hải đi được số ki-lô-mét là:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 131.  Luyện tập chung trang 139 SGK Toán 4

Anh Hải còn phải đi tiếp số ki-lô-mét nữa thì đến thị xã là:

15 – 10 = 5 (km)

Đáp số: 5km

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 139/SGK Toán 4)

Có một kho chứa xăng. Lần đầu người ta lấy ra 32 850l xăng, lần sau lấy ra bằng 1/3 lần đầu thì trong kho còn lại 56 200l xăng. Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu lít xăng?

Đáp án:

Lần sau lấy ra số lít xăng là:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 131.  Luyện tập chung trang 139 SGK Toán 4

Tổng hai lần lấy số lít xăng trong kho là:

32850 + 10950 = 43800 (lít)

Lúc đầu trong kho có số lít xăng là:

43800 + 56200 = 100000 (lít)

Đáp số: 100000 lít

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top