Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 132. Hình thoi

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 132. Hình thoi

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 140/SGK Toán 4)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 132. Hình thoi

Hình nào là hình thoi?

Hình nào là hình chữ nhật?

Đáp án:

Trong các hình trên

Hình thoi là hình số 1 và số 3

Hình chữ nhật là hình số 2

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 141/SGK Toán 4)

Trong hình thoi ABCD, AC và BD là hai đường chéo của hình thoi, chúng cắt nhau tại điểm O.

a) Dùng ê ke để kiểm tra xem hai đường chéo có vuông góc với nhau hay không?

b) Dùng thước kẻ có vạch chia xăng-ti-mét để kiểm tra hai đường chéo có cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường hay không?

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 132. Hình thoi

Nhận xét: hình thoi có hai đường chéo vuông góc và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Đáp án:

a) Kiểm tra sẽ thấy hai đường chéo vuông góc với nhau.

b) Kiểm tra sẽ thấy hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 141/SGK Toán 4)

Thực hành gấp và cắt giấy theo hình vẽ.

Các em xem kỹ hình vẽ trong sách giáo khoa để hiểu rõ cách làm và thực hành theo.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top