Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 133. Diện tích hình thoi

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 133. Diện tích hình thoi

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 142/SGK Toán 4)

Tính diện tích của

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 133. Diện tích hình thoi

a) Hình thoi ABCD, biết:

AC = 3cm

BD = 4cm

b) Hình thoi MNPQ biết:

MN = 7cm

NQ = 4cm

Đáp án:

a) Diện tích hình thoi ABCD là: (3 x 5) : 2 = 15/2 (cm2)

b) Diện tích hình thoi MNPQ là: (7 x 4) : 2 = 14 (cm2)

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 143/SGK Toán 4)

Tính diện tích hình thoi, biết:

a) Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm;

b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm.

Đáp án:

a) Diện tích hình thoi là: (5 x 20) : 2 = 50 (dm2)

b) Đổi 4m = 40dm

Diện tích hình thoi là: (40 x 15) : 2 = 300 (dm2)

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 143/SGK Toán 4)

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 133. Diện tích hình thoi

a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật

b) Diện tích hình thoi bằng 1/2 diện tích hình chữ nhật

Đáp án:

a) Ghi S

b) Ghi Đ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top