Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 134. Luyện tập trang 143 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 134. Luyện tập trang 143 SGK Toán 4

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 143/SGK Toán 4)

Tính diện tích của hình thoi biết:

a) Độ dài các đường chéo là 19cm và 12 cm;

b) Độ dài các đường chéo là 30cm và 7dm

Đáp án:

a) Diện tích hình thoi là: (19 x 12) : 2 = 114 (cm2)

b) Đổi 7dm = 70cm

Diện tích hình thoi MNPQ là: (30 x 70) : 2 = 1050 (cm2)

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 143/SGK Toán 4)

Một miếng kính hình thoi có độ dài các đường chéo là 14cm và 10cm. Tính diện tích miếng kính đó.

Đáp án:

a) Diện tích miếng kính hình thoi cần tim là:

(14 x 10) : 2 = 70(cm2)

Đáp số: 70 (cm2)

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 143/SGK Toán 4)

Cho bốn hình tam giác mỗi hình như sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 134. Luyện tập trang 143 SGK Toán 4

a) Hãy xếp bốn hình tam giác đó hành 1 hình thoi như hình sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 134. Luyện tập trang 143 SGK Toán 4

b) Tính diện tích hình thoi

Đáp án:

a) Các em có thể xếp như sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 134. Luyện tập trang 143 SGK Toán 4

Đường chéo thứ nhất của hình thoi bằng: 2 x 2 = 4 (cm)

Đường chéo thứ hai của hình thoi bằng: 3 x 2 = 6 (cm)

b) Diện tích của hình thoi là: (4 x 6) : 2 = 12 (cm2)

Đáp số: 12 (cm2)

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 144/SGK Toán 4)

Thực hành: Gấp tờ giấy hình thoi để kiểm tra các đặc điểm sau đây của hình thoi:

  • Bốn cạnh đều bằng nhau
  • Hai đường chéo vuông góc với nhau
  • Hai đường chép cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường

Hướng dẫn:

Các em xem kỹ hình vẽ trong sách giáo khoa và làm theo để thấy được các đặc điểm trên của hình thoi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top