Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 135. Luyện tập chung trang 144, 145 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 135. Luyện tập chung trang 144, 145 SGK Toán 4

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 144/SGK Toán 4

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Trong hình sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 135. Luyện tập chung trang 144, 145 SGK Toán 4

a) AB và DC là hai cạnh đối diện song song và bằng nhau.

b) AB vuông góc với AD.

c) Hình tứ giác ABCD có 4 góc vuông.

d) Hình tứ giác ABCD có 4 cạnh bằng nhau.

Đáp án:

a) Đúng

b) Đúng

c) Đúng

d) Sai

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 144/SGK Toán 4)

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Trong hình thoi PQRS sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 135. Luyện tập chung trang 144, 145 SGK Toán 4

a) PQ và SR không bằng nhau.

b) PQ không song song với PS.

c) Các cặp cạnh đối diện song song.

d) Bốn cạnh đều bằng nhau.

Đáp án:

a) Sai

b) Đúng

c) Đúng

d) Đúng

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 145/SGK Toán 4)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 135. Luyện tập chung trang 144, 145 SGK Toán 4

Trong các hình trên, hình có diện tích lớn nhất là:

A. Hình vuông

B. Hình chữ nhật

C. Hình bình hành.

D. Hình thoi

Đáp án:

Các em tính diện tích của mỗi hình để so sánh.

Trong 4 hình thì hình vuông có diện tích lớn nhất. Đáp án A là đáp án đúng

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 145/SGK Toán 4)

Chu vi của hình chữ nhật là 56m, chiều dài là 18m. Tính diện tích hình chữ nhật.

Đáp án:

Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

56 : 2 = 28 (m)

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

28 – 18 = 10 (m)

Diện tích của hình chữ nhật cần tìm là:

18 x 10 = 180 (m2)

Đáp án: 180 (m2)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top