Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 146. Tỉ lệ bản đồ

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 146. Tỉ lệ bản đồ

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 155/SGK Toán 4) 

Trên bản đồ có tỉ lệ: 1 : 1000, mỗi độ dài 1mm, 1cm, 1dm ứng với độ dài thật nào cho dưới đây?

1000dm; 1000cm; 1000 mm

Đáp án:

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 ta có:

Độ dài 1mm ứng với độ dài thật là 1000mm

Độ dài 1cm ứng với độ dài thật là 1000cm

Độ dài 1 dm ứng với độ dì thật la 1000 dm

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 155 SGK Toán 4) 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 146. Tỉ lệ bản đồ

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 146. Tỉ lệ bản đồ

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 155/SGK Toán 4)

Đúng ghi Đ; sai ghi S:

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10000, quãng đường từ A đến B đo được 1dm. Như vậy độ dài thật của quãng đường từ A đến B là:

a) 1000m                                b) 10000dm

c) 10000cm                             d) 1km

Đáp án:

a) Điền S          b) Điền Đ

b) Điền S           Điền Đ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top