Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 145. Luyện tập chung trang 153 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 145. Luyện tập chung trang 153 SGK Toán 4

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 153/SGK Toán 4) 

Tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 145. Luyện tập chung trang 153 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 145. Luyện tập chung trang 153 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 153 SGK Toán 4)

Tính diện tích của một hình bình hành có độ dài đáy là 18cm, chiều cao bằng 5/9 độ dài đáy.

Đáp án:

Chiều cao hình bình hành bằng:

18 x (5 : 9) = 10 (cm)

Diện tích hình bình hành là:

18 x 10 = 180 cm2

Đáp số: 180 cm2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 153/SGK Toán 4)

Một gian hàng có 63 đồ chơi gồm ô tô và búp bê, số búp bê bằng 2/5 số ô tô. Hỏi gian hàng đó có bao nhiêu chiếc ô tô?

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 145. Luyện tập chung trang 153 SGK Toán 4

Theo sơ đồ, ta có tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Số búp bê là:

63 : 7 x 2 = 18 (búp bê)

Số ô tô là:

63 – 18 = 45 (ô tô)

Đáp số: 18 búp bê

     45 ô tô

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 153/SGK Toán 4)

Năm nay tuổi con ít hơn tuổi bố 35 tuổi và bằng 2/9 tuổi bố. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi?

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 145. Luyện tập chung trang 153 SGK Toán 4

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

9 – 2 = 7 (phần)

Năm nay tuổi con là:

35 : 7 x 2 = 10 (tuổi)

Đáp số: 10 tuổi

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 153/SGK Toán 4)

Khoanh vào chữ đặt trước hình thích hợp

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 145. Luyện tập chung trang 153 SGK Toán 4

Phân số chỉ phần đã tô màu của hình H bằng phân số chỉ phần đã tô màu của hình:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 145. Luyện tập chung trang 153 SGK Toán 4

Đáp án: 

Khoanh vào chữ B

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top