Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 162. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 162. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 170/SGK Toán 4)

Phân số thứ nhất là 4/5; phân số thứ hai là 2/7. Hãy tính tổng, hiệu, tích, thương của phân số thứ nhất và phân số thứ hai.

Đáp án:

Các em tính như sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 162. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 170 SGK Toán 4) 

a)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 162. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)
b)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 162. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 162. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 162. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 170 SGK Toán 4)

 

Tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 162. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 162. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 162. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 170 SGK Toán 4)

Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước, giờ thứ nhất chảy được 2/5 bể; giờ thứ hai chảy được 2/5 bể.

a) Hỏi sau 2 giờ vòi nước đó chảy vào được mấy phần bể?

b) Nếu đã dùng hết một lượng nước bằng một nửa bể thì số nước còn lại là mấy phần bể?

 

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 162. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top