Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 161. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 161. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 169/SGK Toán 4)

Tính bằng hai cách:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 161. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 161. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 169 SGK Toán 4)

Tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 161. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 161. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 169 SGK Toán 4)

Một tấm vải dài 20m. Đã may quần áo hết 4/5 tấm vải đó. Số vải còn lại người ta đem may các túi, mỗi túi hết 2/3 m. Hỏi may được tất cả bao nhiêu cái túi như vậy? 

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 161. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Đáp số: 6 cái túi.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 169 SGK Toán 4)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 161. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Số thích hợp để viết vào ô trống là:

A. 1                       B. 4                       C. 5                      D. 20

Đáp án:

Khoanh vào chữ D: 20

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top