Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 160. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 160. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 168/SGK Toán 4) 

Tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 160. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 160. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 160. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 168 SGK Toán 4)

Tìm x:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 160. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 160. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 168 SGK Toán 4) 

Tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 160. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 160. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 169 SGK Toán 4) 

Một tờ giấy hình vuông có cạnh 2/5 m.

a) Tính chu vi và diện tích tờ giấy hình vuông đó.

b) Bạn An cắt tờ giấy thành các ô vuông, mỗi ô có cạnh 2/25 m thì cắt được tất cả bao nhiêu ô vuông?

c) Một tờ giấy hình chữ nhật có chiều dài 4/5 m và có cùng diện tích với tờ giấy hình vuông đó. Tìm chiều rộng tờ giấy hình chữ nhật.

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 160. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 160. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top